Пластик хэвлэл

Пластик материал дээр таны хүссэн өнгө, загварыг гарах боломжтой пластик хэвлэлийн технологийг ашиглалтанд оруулж байна.